Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Diễn đàn đổi mới khoa học đời sống (LSIF) – Đối thoại cao cấp về đổi mới, hệ thống pháp quy và hội tụ chính sách”

By admin,
04:49:47 6/6/2020

Diễn đàn đổi mới khoa học đời sống (LSIF) – Đối thoại cao cấp về đổi mới, hệ thống pháp quy và hội tụ chính sách

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chủ tịch nước cám ơn các nhà tài trợ APEC 2017 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cám ơn nhà tài trợ APEC 2017 Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Họp báo Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong Tiệc chiêu đãi và biểu diễn nghệ thuật Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong Lễ đón chính thức các nhà Lãnh đạo APEC và Phu nhân / Phu quân Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong Phiên họp của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC từ 21 quốc gia