Nước chanh muối Restore là sản phẩm chủ lực TP.HCM từ năm 2018-2020